Onderzoeksopzet


Klantonderzoek Onder klantonderzoek vallen alle tevredenheidsonderzoeken die gedaan worden onder klanten van u. Anonimiteit Onder de categorie anonimiteit kunt u informatie vinden over het verschil tussen anoniem en niet-anoniem onderzoek. Medewerkersonderzoek Onder klantonderzoek vallen alle tevredenheidsonderzoeken die gedaan worden onder medewerkers van u.
Wat is een NPS of E-NPS? [Onderzoeksopzet] (1)

Samenvatting NPS of E-NPS is de afkorting van de (Employee) Net Promotor Score en meet in welke mate een bedrijf wordt aanbevolen. De score kan lopen van -100 tot +100. De vraag luidt altijd hetzelfde, namelijk ‘Hoe wa…

Over deze categorie [Onderzoeksopzet] (1)
Correct gebruik NPS [Onderzoeksopzet] (1)
Waarom maakt Tevreden.nl gebruik van vijfpuntschalen? [Onderzoeksopzet] (2)
MTO nieuwe stijl [Medewerkersonderzoek] (1)
Anoniem vs. Niet anoniem onderzoek [Anonimiteit] (1)
Opbouw vragenlijsten [Onderzoeksopzet] (1)
Wat is de Customer Effort Score? [Onderzoeksopzet] (1)